• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.117,10 +9,02/+0,81%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.117,10   +9,02/+0,81%  |   HNX-INDEX   220,76   +0,89/+0,40%  |   UPCOM-INDEX   74,99   +1,01/+1,37%  |   VN30   1.130,65   +8,73/+0,78%  |   HNX30   378,87   -0,07/-0,02%
29 Tháng Giêng 2023 11:57:33 CH - Mở cửa
CTCP Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa (VLB : UPCOM)
Cập nhật ngày 27/01/2023
3:05:04 CH
30,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+3,30 (+11,96%)
Tham chiếu
27,60
Mở cửa
28,00
Cao nhất
31,00
Thấp nhất
28,00
Khối lượng
133.700
KLTB 10 ngày
187.490
Cao nhất 52 tuần
54,10
Thấp nhất 52 tuần
23,00
19/01 VLB: Báo cáo tài chính quý 4/2022 - HNX
17/01 VLB: Báo cáo quản trị công ty năm 2022 - HNX
20/10 VLB: Báo cáo tài chính quý 3/2022 - HNX
05/10 VLB: Thực hiện kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính tại Công ty về việc kê khai và nộp bổ sung thuế tài nguyên năm 2021 - HNX
05/09 VLB: Thông báo về việc trả cổ tức năm 2021 bằng tiền - HNX
12/08 VLB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 - HNX
12/08 VLB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
04/08 VLB: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
29/07 VLB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022 - HNX
26/07 VLB: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty - HNX
22/07 VLB: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kèm giải trình của Công ty - HNX
20/07 VLB: Báo cáo tài chính quý 2/2022 - HNX
12/07 VLB: Ký hợp đồng kiểm toán - HNX
04/07 VLB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
13/06 VLB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
07/06 VLB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
07/06 VLB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
06/06 VLB: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chương trình, nội dung, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
18/05 VLB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
10/05 VLB: Công văn của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền ngày 26/4/2022 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACC  78.000 11,50 0,00%
ACE  0 37,00 0,00%
ADP  0 16,60 0,00%
BCC  844.500 11,30 1,80%
BDT  0 26,80 0,00%
BHC  3.200 2,40 0,00%
BIG  82.000 7,60 5,56%
BT6  0 4,50 0,00%
BTD  1.400 27,40 1,48%
BTN  500 4,00 0,00%