• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.064,64 +5,20/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.064,64   +5,20/+0,49%  |   HNX-INDEX   207,50   +1,55/+0,75%  |   UPCOM-INDEX   76,76   +0,27/+0,35%  |   VN30   1.073,68   +6,44/+0,60%  |   HNX30   372,76   +4,72/+1,28%
02 Tháng Tư 2023 9:18:21 SA - Mở cửa
CTCP Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa (VLB : UPCOM)
Cập nhật ngày 31/03/2023
3:05:02 CH
29,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-1,01%)
Tham chiếu
29,60
Mở cửa
29,60
Cao nhất
29,60
Thấp nhất
29,20
Khối lượng
114.200
KLTB 10 ngày
130.550
Cao nhất 52 tuần
54,10
Thấp nhất 52 tuần
23,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
31/03/2023 -0,30/-1,01% 29,60 29,60 29,20 29,30 29,30 29,30 114.200
30/03/2023 -0,30/-1,01% 30,00 30,10 29,40 29,50 29,60 29,50 165.000
29/03/2023 -0,10/-0,33% 29,90 30,00 29,70 29,80 29,80 29,80 63.500
28/03/2023 +0,30/+1,02% 29,50 30,20 29,20 29,80 29,90 29,80 282.300
27/03/2023 +0,10/+0,34% 29,50 29,80 29,30 29,60 29,50 29,60 78.200
24/03/2023 +0,10/+0,34% 29,60 29,80 29,30 29,50 29,50 29,50 127.100
23/03/2023 0,00 / 0,00% 29,20 29,60 29,20 29,60 29,40 29,60 88.800
22/03/2023 0,00 / 0,00% 29,70 30,00 29,40 29,60 29,60 29,60 78.100
21/03/2023 +0,10/+0,34% 29,90 30,20 29,10 29,70 29,60 29,70 174.100
20/03/2023 0,00 / 0,00% 29,70 30,30 29,10 29,30 29,60 29,30 139.300
17/03/2023 -0,40/-1,34% 29,70 30,30 29,00 29,50 29,30 29,50 319.800
16/03/2023 -0,70/-2,30% 30,10 30,40 29,50 29,70 29,90 29,70 129.000
15/03/2023 +0,60/+2,00% 30,00 30,90 30,00 30,60 30,40 30,60 458.600
14/03/2023 +0,30/+1,03% 29,30 31,90 28,90 29,30 30,00 29,30 701.000
13/03/2023 -0,60/-2,03% 29,30 29,50 28,90 29,00 29,00 29,00 192.300
10/03/2023 -0,20/-0,66% 29,70 29,90 29,30 29,90 29,60 29,90 148.000
09/03/2023 -0,10/-0,33% 30,60 30,60 29,80 30,00 30,10 30,00 123.400
08/03/2023 +1,00/+3,38% 29,60 30,70 29,40 30,60 30,10 30,60 118.300
07/03/2023 -0,40/-1,33% 30,70 30,70 29,40 29,70 29,60 29,70 136.300
06/03/2023 -0,90/-2,91% 31,50 31,50 29,50 30,00 30,10 30,00 415.200