• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.064,64 +5,20/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.064,64   +5,20/+0,49%  |   HNX-INDEX   207,50   +1,55/+0,75%  |   UPCOM-INDEX   76,76   +0,27/+0,35%  |   VN30   1.073,68   +6,44/+0,60%  |   HNX30   372,76   +4,72/+1,28%
02 Tháng Tư 2023 8:43:20 SA - Mở cửa
CTCP Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa (VLB : UPCOM)
Cập nhật ngày 31/03/2023
3:05:02 CH
29,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-1,01%)
Tham chiếu
29,60
Mở cửa
29,60
Cao nhất
29,60
Thấp nhất
29,20
Khối lượng
114.200
KLTB 10 ngày
130.550
Cao nhất 52 tuần
54,10
Thấp nhất 52 tuần
23,00
VLB - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
26/04/2022 CTCP Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa --- Mua 23.000 Biểu đồ
06/04/2022 CTCP Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa --- Đăng ký mua 23.000 Biểu đồ
17/05/2021 CTCP Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa --- Mua 25.400 Biểu đồ
07/05/2021 CTCP Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa --- Đăng ký mua 25.400 Biểu đồ
24/02/2021 Công ty TNHH Đầu tư KSB --- Mua 4.500.000 Biểu đồ
05/02/2021 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia Phát --- Bán 4.500.000 Biểu đồ
15/12/2020 CTCP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc --- Bán 4.500.000 Biểu đồ
15/12/2020 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia Phát --- Mua 4.500.000 Biểu đồ
05/08/2020 CTCP Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa --- Mua 25.900 Biểu đồ
10/07/2020 CTCP Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa --- Đăng ký mua 25.900 Biểu đồ
19/09/2019 CTCP Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa --- Mua 50.040 Biểu đồ
12/09/2019 CTCP Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa --- Đăng ký mua 50.040 Biểu đồ
05/03/2019 CTCP Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa --- Mua 17.900 Biểu đồ
11/02/2019 CTCP Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa --- Đăng ký mua 17.900 Biểu đồ
29/01/2019 Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai - TNHH MTV --- Bán 8.647.000 Biểu đồ
02/01/2019 Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai - TNHH MTV --- Đăng ký bán 8.647.000 Biểu đồ
26/07/2018 CTCP Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa --- Mua 30.200 Biểu đồ
09/07/2018 CTCP Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa --- Đăng ký mua 30.200 Biểu đồ
15/06/2018 CTCP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc --- Bán 5.951.000 Biểu đồ
28/05/2018 CTCP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc --- Đăng ký bán 5.951.000 Biểu đồ