• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.064,64 +5,20/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.064,64   +5,20/+0,49%  |   HNX-INDEX   207,50   +1,55/+0,75%  |   UPCOM-INDEX   76,76   +0,27/+0,35%  |   VN30   1.073,68   +6,44/+0,60%  |   HNX30   372,76   +4,72/+1,28%
02 Tháng Tư 2023 9:33:28 SA - Mở cửa
CTCP Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa (VLB : UPCOM)
Cập nhật ngày 31/03/2023
3:05:02 CH
29,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-1,01%)
Tham chiếu
29,60
Mở cửa
29,60
Cao nhất
29,60
Thấp nhất
29,20
Khối lượng
114.200
KLTB 10 ngày
130.550
Cao nhất 52 tuần
54,10
Thấp nhất 52 tuần
23,00
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 49,00%
Sở hữu nước ngoài 0,00%
Sở hữu khác 51,00%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai - TNHH MTV --- 23.030.000 49,00% 31/12/2022
Công ty TNHH Đầu tư KSB --- 4.500.000 9,57% 03/03/2021
CTCP Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa --- 249.440 0,53% 27/04/2022
Nguyễn Xuân Việt Phó Giám đốc 101.040 0,21% 31/12/2022
Huỳnh Kim Vũ Thành viên HĐQT 60.000 0,13% 31/12/2022
Nguyễn Văn Dũng --- 48.774 0,10% 31/12/2019
Trần Thị Thanh Bình --- 40.000 0,09% 31/12/2022
Hứa Hồ Điệp --- 39.440 0,08% 31/12/2019
Nguyễn Hùng Thắng Phó Giám đốc 24.600 0,05% 31/12/2022
Trần Quốc Triều Kế toán trưởng 15.600 0,03% 31/12/2022
Huỳnh Kim Trường --- 9.300 0,02% 31/12/2022
Huỳnh Xuân Đạo Chủ tịch HĐQT 8.400 0,02% 31/12/2022
Phạm Quốc Thái Thành viên HĐQT 6.800 0,01% 31/12/2021
Huỳnh Đường Tài Trưởng ban kiểm soát 6.040 0,01% 31/12/2022
Võ Thị Mỹ Phương --- 4.700 0,01% 31/12/2022