• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.233,38 +14,57/+1,20%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.233,38   +14,57/+1,20%  |   HNX-INDEX   305,96   +5,30/+1,76%  |   UPCOM-INDEX   93,12   -0,51/-0,54%  |   VN30   1.272,71   +17,36/+1,38%  |   HNX30   545,81   +14,91/+2,81%
24 Tháng Năm 2022 4:41:10 CH - Mở cửa
CTCP Vận tải biển VINASHIP (VNA : UPCOM)
Cập nhật ngày 24/05/2022
3:05:02 CH
38,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,50 (-1,29%)
Tham chiếu
38,70
Mở cửa
38,70
Cao nhất
38,70
Thấp nhất
37,00
Khối lượng
43.700
KLTB 10 ngày
45.040
Cao nhất 52 tuần
59,40
Thấp nhất 52 tuần
6,20
2:46 CH VNA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
2:37 CH VNA: Điều lệ sửa đổi, bổ sung - HNX
20/05 VNA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
06/05 VNA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
22/04 VNA: Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship - Khác - đăng ký bán 5.000 CP - HNX
22/04 VNA: Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship - Khác - đã bán 10.000 CP - HNX
19/04 VNA: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
19/04 VNA: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ) - HNX
15/04 VNA: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
15/04 VNA: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
08/04 VNA: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
06/04 VNA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
24/03 VNA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 - HNX
18/03 VNA: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
18/03 VNA: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ) - HNX
16/03 VNA: Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship - Khác - đăng ký bán 15.000 CP - HNX
16/03 VNA: Nguyễn Thị Ngọc Lan - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 3.100 CP - HNX
08/03 Doanh nghiệp vận tải biển ảnh hưởng ra sao trước căng thẳng Nga-Ukraine? - Vietnam+
02/03 VNA: Nguyễn Thị Ngọc Lan - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 3.100 CP - HNX
27/01 VNA: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
CCP  0 12,00 0,00%
CCR  4.300 19,00 -7,32%
CCT  0 16,80 0,00%
CDN  1.400 27,70 -0,72%
CMP  0 8,10 0,00%
CPI  0 5,20 0,00%
CQN  600 29,00 14,62%
DDH  0 7,40 0,00%
DDM  0 4,90 0,00%
GSP  150.000 10,80 -1,37%