• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
24 Tháng Giêng 2022 5:22:57 SA - Mở cửa
CTCP Vận tải biển VINASHIP (VNA : UPCOM)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
23,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,40 (+6,28%)
Tham chiếu
22,30
Mở cửa
23,50
Cao nhất
24,00
Thấp nhất
22,40
Khối lượng
164.700
KLTB 10 ngày
203.870
Cao nhất 52 tuần
49,00
Thấp nhất 52 tuần
3,50
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Trần Văn Nghi
Phó Chủ tịch HĐQT Vương Ngọc Sơn
Thành viên HĐQT Phạm Văn Toàn
Thành viên HĐQT Dương Ngọc Tú
Thành viên HĐQT Trần Dũng Chiến
Thành viên HĐQT Phạm Hải Long
Thành viên HĐQT Mai Xuân Ngoạt
Trưởng ban kiểm soát Lã Thị Liên Hương
Thành viên Ban kiểm soát Phạm Thị Ngọc Anh
Thành viên Ban kiểm soát Phan Thị Nha Trang
Tổng giám đốc Dương Ngọc Tú
Phó Tổng giám đốc Trần Dũng Chiến
Phó Tổng giám đốc Lê Văn Thái
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quang Duy
Kế toán trưởng Trần Thị Thanh Hương
Đại diện công bố thông tin Trần Danh Tuyên