• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,76 +12,39/+1,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,76   +12,39/+1,01%  |   HNX-INDEX   309,84   -5,60/-1,78%  |   UPCOM-INDEX   94,73   -1,16/-1,21%  |   VN30   1.286,41   +6,86/+0,54%  |   HNX30   541,06   -5,02/-0,92%
18 Tháng Năm 2022 5:28:23 CH - Mở cửa
CTCP Vận tải biển VINASHIP (VNA : UPCOM)
Cập nhật ngày 18/05/2022
3:05:04 CH
39,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+0,51%)
Tham chiếu
39,00
Mở cửa
41,80
Cao nhất
41,80
Thấp nhất
39,10
Khối lượng
47.200
KLTB 10 ngày
54.340
Cao nhất 52 tuần
59,40
Thấp nhất 52 tuần
6,20
VNA - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
27/04/2022 Công đoàn CTCP Vận tải biển VINASHIP --- Đăng ký bán 5.000 Biểu đồ
31/03/2022 Công đoàn CTCP Vận tải biển VINASHIP --- Bán 10.000 Biểu đồ
21/03/2022 Công đoàn CTCP Vận tải biển VINASHIP --- Đăng ký bán 15.000 Biểu đồ
09/03/2022 Nguyễn Thị Ngọc Lan --- Bán 3.100 Biểu đồ
07/03/2022 Nguyễn Thị Ngọc Lan --- Đăng ký bán 3.100 Biểu đồ
17/12/2021 Công đoàn CTCP Vận tải biển VINASHIP --- Bán 0 Biểu đồ
18/11/2021 Công đoàn CTCP Vận tải biển VINASHIP --- Đăng ký bán 15.000 Biểu đồ
10/11/2021 Công đoàn CTCP Vận tải biển VINASHIP --- Bán 0 Biểu đồ
18/10/2021 Nguyễn Quang Sơn --- Bán 15.000 Biểu đồ
18/10/2021 Nguyễn Quang Duy Phó Tổng giám đốc Bán 5.600 Biểu đồ
14/10/2021 Trần Thị Hương Duyên --- Bán 11.000 Biểu đồ
12/10/2021 Công đoàn CTCP Vận tải biển VINASHIP --- Đăng ký bán 15.000 Biểu đồ
11/10/2021 Nguyễn Quang Sơn --- Đăng ký bán 15.000 Biểu đồ
05/10/2021 Trần Thị Hương Duyên --- Đăng ký bán 11.000 Biểu đồ
05/10/2021 Nguyễn Quang Duy Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 5.600 Biểu đồ
28/09/2021 CTCP Phát triển Hàng Hải --- Bán 15.000 Biểu đồ
27/09/2021 CTCP Phát triển Hàng Hải --- Đăng ký bán 15.000 Biểu đồ
14/09/2021 Vương Minh Hải --- Đăng ký bán 1.300 Biểu đồ
14/09/2021 Vương Ngọc Sơn Phó Chủ tịch HĐQT Bán 20.000 Biểu đồ
13/09/2021 Vương Minh Hải --- Bán 1.300 Biểu đồ