• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 9:45:09 SA - Mở cửa
CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
54,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,60 (+3,04%)
Tham chiếu
52,70
Mở cửa
52,80
Cao nhất
55,50
Thấp nhất
52,60
Khối lượng
12.264.200
KLTB 10 ngày
8.527.690
Cao nhất 52 tuần
63,50
Thấp nhất 52 tuần
12,95
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 20,43%
Sở hữu khác 79,57%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A --- 112.376.708 25,84% 20/07/2021
Yurie Vietnam Securities Investment Trust (Stock) --- 11.340.710 2,61% 31/12/2020
Vietnam Investments Fund I, L.P. --- 9.294.531 4,22% 30/09/2020
PYN Elite Fund (Non-Ucits) --- 8.782.380 4,21% 22/01/2021
PXP Vietnam Emerging Equity Fund Ltd --- 7.615.206 3,45% 27/02/2018
Phạm Minh Hương Chủ tịch HĐQT 6.414.459 1,47% 31/12/2020
CTCP Chứng khoán VNDIRECT --- 5.915.874 1,36% 13/09/2021
Access S.A., SICAV-SIF - Asia Top Picks --- 3.325.000 0,76% 23/08/2021
Endurance Capital Vietnam I Ltd --- 2.631.633 1,19% 30/01/2019
PXP Vietnam Smaller Companies Fund Ltd --- 1.007.633 0,46% 27/02/2018
Vietnam Investments Partners, LLC --- 622.446 0,28% 30/09/2020
Yurie Vietnam Smart Accumulated Target Return Fund --- 500.100 0,23% 03/04/2019
Vũ Nam Hương Giám đốc tài chính 130.000 0,03% 31/12/2020
Trần Vũ Thạch --- 100.000 0,05% 31/12/2018
Nguyễn Hà Ninh --- 25.597 0,01% 31/12/2019
Điêu Ngọc Tuấn Đại diện công bố thông tin 20.000 0,01% 30/06/2020
Vũ Mai Anh --- 1.505 0,00% 27/02/2018
Pekka Mikael Nastamo Thành viên HĐQT 1.150 0,00% 23/08/2021
Vũ Hiền Thành viên HĐQT 180 0,00% 02/07/2021
Lars Johan Gerard De Geer --- 6 0,00% 13/02/2019