• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,71   -0,93/-0,07%  |   HNX-INDEX   307,02   -1,00/-0,32%  |   UPCOM-INDEX   94,11   -0,47/-0,50%  |   VN30   1.282,51   -1,04/-0,08%  |   HNX30   545,73   +1,66/+0,31%
21 Tháng Năm 2022 3:52:32 SA - Mở cửa
Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam - CTCP (VOC : UPCOM)
Cập nhật ngày 20/05/2022
3:05:03 CH
17,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,56%)
Tham chiếu
17,90
Mở cửa
17,80
Cao nhất
18,40
Thấp nhất
17,80
Khối lượng
33.800
KLTB 10 ngày
62.150
Cao nhất 52 tuần
39,20
Thấp nhất 52 tuần
16,50
20/04 VOC: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
29/03 VOC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
28/03 VOC: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
21/03 KIDO - Tăng vốn, mạnh tay vay nợ, muốn mua 100% vốn TAC và VOC - Báo đầu tư
16/03 VOC: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
07/03 VOC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
23/02 VOC: Công bố thông tin nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Lê Trà My - HNX
09/02 VOC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
07/02 VOC: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
25/01 VOC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
21/01 VOC: Vocarimex (VOC) báo lỗ quý 4 - quý lỗ thứ 2 liên tiếp trong năm 2021 - Tạp chí Doanh nghiệp & Tiếp thị
21/01 VOC: Báo cáo tài chính quý 4/2021 - HNX
28/12 VOC: Thông báo nhận được đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị - HNX
28/12 VOC: Thay đổi nhân sự - HNX
10/12 VOC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
08/12 VOC: Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 44.211.900 CP - HNX
08/12 VOC: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
15/11 VOC: Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 44.211.900 CP - HNX
12/11 VOC: Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido - NCLQ đã mua 44.211.900 CP từ ngày 08/11/2021 đến ngày 08/11/2021 - HNX
04/11 VOC: CTCP Tập đoàn Kido đăng ký mua 44,211,900 CP - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AFX  80.200 14,40 -1,37%
AGM  170.500 30,00 -4,15%
AGX  0 38,50 0,00%
ANT  500 15,00 0,00%
APF  21.600 64,00 -3,32%
ATA  78.500 3,30 0,00%
ATS  0 17,00 0,00%
BBC  2.700 75,50 1,75%
BCF  7.700 39,00 2,36%
BKH  0 30,30 0,00%