• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.493,03 -7,78/-0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:56 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.493,03   -7,78/-0,52%  |   HNX-INDEX   458,63   -1,04/-0,23%  |   UPCOM-INDEX   114,34   -0,27/-0,24%  |   VN30   1.566,55   -5,91/-0,38%  |   HNX30   764,80   -3,86/-0,50%
27 Tháng Mười Một 2021 10:08:32 CH - Mở cửa
Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam - CTCP (VOC : UPCOM)
Cập nhật ngày 26/11/2021
3:01:48 CH
36,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
36,60
Mở cửa
36,60
Cao nhất
37,00
Thấp nhất
36,40
Khối lượng
157.400
KLTB 10 ngày
270.630
Cao nhất 52 tuần
39,20
Thấp nhất 52 tuần
17,50
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Trần Kim Thành
Thành viên HĐQT Trần Thị Hồng Lĩnh
Thành viên HĐQT Trần Lệ Nguyên
Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Xuân Liễu
Thành viên HĐQT Nguyễn Hùng Cường
Trưởng ban kiểm soát Phạm Văn Trường
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thị Ngọc Chi
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Lê Trà My
Tổng giám đốc Nguyễn Thị Xuân Liễu
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hùng Cường
Phó Tổng giám đốc Bùi Thanh Tùng
Giám đốc tài chính Hồ Minh Sơn
Kế toán trưởng Hồ Minh Sơn
Đại diện công bố thông tin Hồ Minh Sơn