• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.493,03 -7,78/-0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:56 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.493,03   -7,78/-0,52%  |   HNX-INDEX   458,63   -1,04/-0,23%  |   UPCOM-INDEX   114,34   -0,27/-0,24%  |   VN30   1.566,55   -5,91/-0,38%  |   HNX30   764,80   -3,86/-0,50%
27 Tháng Mười Một 2021 8:41:25 CH - Mở cửa
Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam - CTCP (VOC : UPCOM)
Cập nhật ngày 26/11/2021
3:01:48 CH
36,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
36,60
Mở cửa
36,60
Cao nhất
37,00
Thấp nhất
36,40
Khối lượng
157.400
KLTB 10 ngày
270.630
Cao nhất 52 tuần
39,20
Thấp nhất 52 tuần
17,50
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
26/11/2021 0,00 / 0,00% 36,60 37,00 36,40 36,60 36,65 36,60 157.400
25/11/2021 +0,20/+0,55% 36,70 37,00 36,40 36,80 36,60 36,80 120.200
24/11/2021 -0,30/-0,81% 37,10 37,10 36,20 36,80 36,60 36,80 161.700
23/11/2021 -1,50/-3,91% 38,40 38,40 36,80 36,90 37,10 36,90 291.200
22/11/2021 -0,10/-0,26% 38,10 39,20 37,20 38,00 38,40 38,00 408.600
19/11/2021 +0,20/+0,53% 38,00 39,20 37,00 37,70 38,10 37,70 332.300
18/11/2021 +1,90/+5,26% 37,00 38,10 36,50 38,00 37,50 38,00 487.300
17/11/2021 +1,60/+4,61% 35,20 36,70 34,80 36,30 36,10 36,30 225.600
16/11/2021 +0,80/+2,33% 34,50 35,90 34,30 35,10 34,70 35,10 296.400
15/11/2021 -0,30/-0,86% 34,80 34,80 34,00 34,40 34,30 34,40 225.600
12/11/2021 -0,20/-0,57% 35,00 35,20 34,40 34,80 34,70 34,80 235.400
11/11/2021 -0,50/-1,40% 35,70 35,70 34,30 35,20 35,00 35,20 190.100
10/11/2021 -1,50/-4,04% 36,60 36,60 35,20 35,60 35,70 35,60 344.500
09/11/2021 -1,00/-2,68% 36,50 39,00 35,90 36,30 37,10 36,30 462.300
08/11/2021 -0,30/-0,80% 38,00 38,00 36,10 37,30 37,29 37,30 164.600
05/11/2021 +0,50/+1,34% 37,70 38,00 37,20 37,90 37,60 37,90 171.700
04/11/2021 +2,30/+6,50% 37,00 38,30 36,80 37,70 37,40 37,70 183.300
03/11/2021 +1,40/+4,03% 34,90 38,00 33,30 36,10 35,40 36,10 625.000
02/11/2021 -0,90/-2,51% 35,80 35,80 34,00 34,90 34,70 34,90 307.600
01/11/2021 +1,20/+3,49% 34,80 36,50 34,80 35,60 35,80 35,60 328.500