• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.022,87 -74,30/-6,77%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:10:18 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.022,87   -74,30/-6,77%  |   HNX-INDEX   201,47   -19,31/-8,75%  |   UPCOM-INDEX   68,79   -5,68/-7,63%  |   VN30   1.008,72   -74,91/-6,91%  |   HNX30   300,35   -30,37/-9,18%
28 Tháng Giêng 2021 1:11:46 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB : HOSE)
Cập nhật ngày 28/01/2021
1:10:17 CH
29,65 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-2,20 (-6,91%)
Tham chiếu
31,85
Mở cửa
29,70
Cao nhất
30,90
Thấp nhất
29,65
Khối lượng
8.985.500
KLTB 10 ngày
6.308.860
Cao nhất 52 tuần
38,00
Thấp nhất 52 tuần
16,00
26/01 VPB: VPBank vững bước tiến tới TOP3 ngân hàng giá trị nhất Việt Nam - Thời báo kinh doanh
25/01 VPB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thành Long - HOSE
21/01 VPB: Lãi VPBank quý IV/2020 tăng 16% - Người đồng hành
20/01 VPB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2020 so với quý 4/2019 - HOSE
18/01 VPB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - HOSE
15/01 VPB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Thanh Nhàn - HOSE
15/01 VPB: Thông báo về ngày giao dịch bổ sung đối với cổ phiếu ESOP năm 2020 - HOSE
13/01 SSI Research ước tính lợi nhuận quý IV/2020 của 27 doanh nghiệp - Người đồng hành
11/01 VPB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Dương Thị Thu Thủy - HOSE
11/01 VPB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Ngọc Anh - HOSE
07/01 VPB: Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với bên có liên quan - HOSE
06/01 VPB: Kết luận kiểm tra thuế - HOSE
04/01 VPB: Lọt top 20 doanh nghiệp niêm yết có chỉ số VNSI cao nhất thị trường - Người đồng hành
29/12 VPB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Thanh Nhàn - HOSE
28/12 VPB: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
28/12 VPB: Thông báo công văn của UBCKNN về kết quả phát hành ESOP năm 2020 - HOSE
28/12 VPB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thị Thu Hằng - HOSE
24/12 VPB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn VPB - HOSE
21/12 VPB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thành Long - HOSE
18/12 VPB: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABB  2.356.200 10,90 -12,80%
ACB  14.757.300 25,60 -6,91%
BAB  2.700 21,00 -2,33%
BID  2.588.100 38,45 -6,90%
BVB  2.509.200 10,80 -14,29%
CTG  13.076.100 30,35 -6,90%
EIB  1.287.500 16,50 -6,78%
EVF  747.900 8,00 -14,89%
HDB  4.400.400 21,70 -6,87%
KLB  87.100 14,20 -13,41%