• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.269,71 +7,38/+0,58%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:35:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.269,71   +7,38/+0,58%  |   HNX-INDEX   306,64   +3,22/+1,06%  |   UPCOM-INDEX   92,73   -0,11/-0,12%  |   VN30   1.288,78   +7,82/+0,61%  |   HNX30   566,69   +4,67/+0,83%
15 Tháng Tám 2022 10:35:14 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB : HOSE)
Cập nhật ngày 15/08/2022
10:35:02 SA
30,25 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,35 (+1,17%)
Tham chiếu
29,90
Mở cửa
30,20
Cao nhất
30,45
Thấp nhất
30,00
Khối lượng
4.983.500
KLTB 10 ngày
13.253.880
Cao nhất 52 tuần
68,80
Thấp nhất 52 tuần
26,50
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
15/08/2022 +0,35/+1,17% 30,20 30,45 30,00 30,25 30,28 30,25 4.983.500
12/08/2022 +0,30/+1,01% 29,65 29,90 29,40 29,90 29,61 29,90 9.403.000
11/08/2022 -0,50/-1,66% 30,40 30,50 29,60 29,60 30,07 29,60 15.522.600
10/08/2022 -0,15/-0,50% 30,30 30,35 29,95 30,10 30,12 30,10 10.950.100
09/08/2022 +0,25/+0,83% 30,20 30,80 30,00 30,25 30,47 30,25 21.694.200
08/08/2022 +0,65/+2,21% 29,40 30,00 29,20 30,00 29,66 30,00 17.182.600
05/08/2022 -0,05/-0,17% 29,40 29,50 28,95 29,35 29,21 29,35 13.036.100
04/08/2022 +0,40/+1,38% 29,25 29,95 29,05 29,40 29,53 29,40 20.578.400
03/08/2022 -0,05/-0,17% 28,85 29,15 28,65 29,00 28,91 29,00 17.241.400
02/08/2022 -0,05/-0,17% 29,30 29,30 28,75 29,05 29,00 29,05 12.327.000
01/08/2022 +0,40/+1,39% 28,70 29,10 28,55 29,10 28,95 29,10 12.779.400
29/07/2022 +0,30/+1,06% 28,50 28,70 28,30 28,70 28,51 28,70 13.884.700
28/07/2022 +0,70/+2,53% 28,00 28,80 27,80 28,40 28,28 28,40 21.016.300
27/07/2022 0,00 / 0,00% 27,60 27,75 27,45 27,70 27,57 27,70 9.112.000
26/07/2022 +0,05/+0,18% 27,60 28,05 27,55 27,70 27,78 27,70 8.424.900
25/07/2022 -0,50/-1,78% 28,15 28,15 27,65 27,65 27,82 27,65 7.813.800
22/07/2022 -0,05/-0,18% 28,30 28,50 28,10 28,15 28,31 28,15 7.320.700
21/07/2022 +0,05/+0,18% 28,20 28,35 28,00 28,20 28,22 28,20 9.258.800
20/07/2022 +0,15/+0,54% 28,30 28,45 28,10 28,15 28,25 28,15 10.308.300
19/07/2022 -0,15/-0,53% 28,15 28,15 27,75 28,00 27,96 28,00 6.855.900