• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.350,48 -2,16/-0,16%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.350,48   -2,16/-0,16%  |   HNX-INDEX   358,87   +0,90/+0,25%  |   UPCOM-INDEX   97,45   +0,05/+0,05%  |   VN30   1.458,66   +3,07/+0,21%  |   HNX30   582,64   -2,41/-0,41%
21 Tháng Chín 2021 8:17:24 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB : HOSE)
Cập nhật ngày 20/09/2021
2:56:18 CH
67,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,50 (+0,75%)
Tham chiếu
67,00
Mở cửa
68,50
Cao nhất
68,80
Thấp nhất
67,10
Khối lượng
8.211.300
KLTB 10 ngày
7.580.230
Cao nhất 52 tuần
73,30
Thấp nhất 52 tuần
22,90
VPB - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
12/08/2021 Phùng Duy Khương Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 10.000 Biểu đồ
09/08/2021 Phùng Duy Khương Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 15.000 Biểu đồ
09/08/2021 Dương Thị Thu Thủy Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 20.000 Biểu đồ
09/08/2021 Lưu Thị Thảo Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 1.332.900 Biểu đồ
09/08/2021 Nguyễn Thanh Bình Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 15.000 Biểu đồ
09/08/2021 Đinh Văn Nho Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 20.000 Biểu đồ
09/08/2021 Lê Hoàng Khánh An Giám đốc tài chính Đăng ký mua 15.000 Biểu đồ
09/08/2021 Nguyễn Thị Mai Trinh Trưởng ban kiểm soát Đăng ký mua 13.900 Biểu đồ
09/08/2021 Nguyễn Thị Mai Trinh Trưởng ban kiểm soát Mua 13.900 Biểu đồ
09/08/2021 Phùng Duy Khương Phó Tổng giám đốc Mua 15.000 Biểu đồ
09/08/2021 Lê Lan Kim --- Đăng ký mua 12.700 Biểu đồ
09/08/2021 Công đoàn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng --- Mua 557.044 Biểu đồ
03/08/2021 Công đoàn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng --- Đăng ký mua 557.044 Biểu đồ
29/07/2021 Công đoàn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng --- Mua 0 Biểu đồ
30/06/2021 Công đoàn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng --- Đăng ký mua 557.044 Biểu đồ
25/06/2021 Công đoàn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng --- Mua 0 Biểu đồ
28/05/2021 Công đoàn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng --- Đăng ký mua 557.044 Biểu đồ
20/05/2021 Nguyễn Thị Ngọc Anh --- Bán 35.000 Biểu đồ
11/05/2021 DC Developing Markets Strategies Public Limited Company --- Mua 600.000 Biểu đồ
11/05/2021 Norges Bank --- Mua 500.000 Biểu đồ