• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.165,43 +3,42/+0,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:20:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.165,43   +3,42/+0,29%  |   HNX-INDEX   246,20   +8,31/+3,49%  |   UPCOM-INDEX   76,48   +0,26/+0,34%  |   VN30   1.169,82   +2,64/+0,23%  |   HNX30   363,79   +2,83/+0,78%
26 Tháng Hai 2021 1:30:16 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB : HOSE)
Cập nhật ngày 25/02/2021
2:51:05 CH
39,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,25%)
Tham chiếu
39,70
Mở cửa
39,70
Cao nhất
40,00
Thấp nhất
38,45
Khối lượng
9.200.300
KLTB 10 ngày
6.953.510
Cao nhất 52 tuần
42,00
Thấp nhất 52 tuần
16,00
VPB - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
06/02/2021 Nguyễn Thị Ngọc Anh --- Bán 200.000 Biểu đồ
29/01/2021 Nguyễn Thị Thu Hằng Kế toán trưởng Bán 5.000 Biểu đồ
27/01/2021 Công đoàn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng --- Bán 2.492.100 Biểu đồ
22/01/2021 Nguyễn Thành Long Phó Tổng giám đốc Bán 35.500 Biểu đồ
21/01/2021 Công đoàn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng --- Đăng ký bán 2.492.100 Biểu đồ
14/01/2021 Nguyễn Thị Ngọc Anh --- Đăng ký bán 200.000 Biểu đồ
12/01/2021 Nguyễn Thị Thanh Nhàn --- Bán 289.100 Biểu đồ
08/01/2021 Dương Thị Thu Thủy Phó Tổng giám đốc Bán 150.000 Biểu đồ
04/01/2021 Nguyễn Thị Thanh Nhàn --- Đăng ký bán 289.100 Biểu đồ
31/12/2020 Nguyễn Thị Thu Hằng Kế toán trưởng Đăng ký bán 24.000 Biểu đồ
24/12/2020 Nguyễn Thành Long Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 40.000 Biểu đồ
22/12/2020 Công đoàn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng --- Mua 573.131 Biểu đồ
17/12/2020 Dương Thị Thu Thủy Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 150.000 Biểu đồ
16/12/2020 Nguyễn Đức Vinh Tổng giám đốc Đăng ký mua 225.108 Biểu đồ
09/12/2020 Nguyễn Thị Mai Trinh Trưởng ban kiểm soát Mua 50.000 Biểu đồ
09/12/2020 Vũ Hồng Cao Thành viên Ban kiểm soát Mua 8.160 Biểu đồ
09/12/2020 Nguyễn Đức Vinh Tổng giám đốc Mua 5.655.032 Biểu đồ
09/12/2020 Phùng Duy Khương Phó Tổng giám đốc Mua 200.000 Biểu đồ
09/12/2020 Nguyễn Thành Long Phó Tổng giám đốc Mua 35.930 Biểu đồ
09/12/2020 Dương Thị Thu Thủy Phó Tổng giám đốc Mua 200.000 Biểu đồ