• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.165,43 +3,42/+0,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:20:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.165,43   +3,42/+0,29%  |   HNX-INDEX   246,20   +8,31/+3,49%  |   UPCOM-INDEX   76,48   +0,26/+0,34%  |   VN30   1.169,82   +2,64/+0,23%  |   HNX30   363,79   +2,83/+0,78%
26 Tháng Hai 2021 2:05:41 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB : HOSE)
Cập nhật ngày 25/02/2021
2:51:05 CH
39,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,25%)
Tham chiếu
39,70
Mở cửa
39,70
Cao nhất
40,00
Thấp nhất
38,45
Khối lượng
9.200.300
KLTB 10 ngày
6.953.510
Cao nhất 52 tuần
42,00
Thấp nhất 52 tuần
16,00
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 21,88%
Sở hữu khác 78,12%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Composite Capital Master Fund LP --- 121.844.222 4,82% 03/03/2020
Ngô Chí Dũng Chủ tịch HĐQT 121.687.982 4,81% 30/06/2020
Hoàng Anh Minh --- 121.021.046 4,78% 30/06/2020
Vũ Thị Quyên --- 120.700.954 4,77% 30/06/2020
Kim Ngọc Cẩm Ly --- 106.150.796 4,20% 30/06/2020
Lý Thị Thu Hà --- 104.492.859 4,13% 30/06/2020
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng --- 85.433.048 3,38% 15/12/2020
Nguyễn Thu Thủy --- 75.315.434 2,98% 30/06/2020
Bùi Hải Quân Phó Chủ tịch HĐQT 57.900.348 2,29% 30/06/2020
Đỗ Thị Mai --- 47.549.265 1,88% 26/03/2018
Nguyễn Đức Vinh Tổng giám đốc 38.073.474 1,50% 15/12/2020
Nguyễn Mạnh Cường --- 34.488.063 1,36% 15/06/2018
Đặng Thị Thanh Tâm --- 26.746.419 1,06% 26/03/2018
Trần Thị Hương --- 23.199.527 0,92% 26/03/2018
Trần Quốc Anh Thuyên --- 22.713.211 0,90% 13/04/2018
Arjuna Fund Pte.Ltd. --- 16.190.101 0,64% 04/04/2019
Đỗ Quỳnh Ngân --- 16.181.700 0,64% 30/06/2020
Wf Asian Smaller Companies Fund Ltd --- 11.250.000 0,44% 04/04/2019
Nguyễn Đức Giang --- 10.061.971 0,40% 30/06/2020
Ngô Minh Phương --- 4.000.000 0,16% 30/06/2020
Deutsche Bank AG, London --- 3.130.000 0,12% 12/10/2018
Lô Bằng Giang Phó Chủ tịch HĐQT 3.055.337 0,12% 30/06/2020
Bùi Bích Hạnh --- 2.450.735 0,10% 28/03/2018
Lưu Thị Thảo Phó Tổng giám đốc 2.400.000 0,09% 15/12/2020
Công đoàn Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng --- 1.775.257 0,07% 28/01/2021
Lô Hải Yến Ngọc --- 1.620.855 0,06% 30/06/2020
Vanderbilt University --- 1.000.000 0,04% 28/02/2019
Nguyễn Thị Ngọc Anh --- 766.448 0,03% 17/02/2021
AL Mehwar Commercial Investments L.L.C --- 650.000 0,03% 22/11/2018
Dương Thị Thu Thủy Phó Tổng giám đốc 579.200 0,02% 11/01/2021
Đinh Văn Nho Phó Tổng giám đốc 548.750 0,02% 15/12/2020
Phùng Duy Khương Phó Tổng giám đốc 400.000 0,02% 15/12/2020
Phan Ngọc Hòa Phó Tổng giám đốc 370.400 0,01% 15/12/2020
Nguyễn Thanh Bình Phó Tổng giám đốc 321.060 0,01% 28/01/2021
Phạm Phú Khôi Phó Tổng giám đốc 185.540 0,01% 15/12/2020
Nguyễn Thanh Bắc --- 131.820 0,01% 15/12/2020
Lê Hoàng Khánh An Giám đốc tài chính 106.962 0,00% 23/11/2020
Nguyễn Thị Thu Hằng Kế toán trưởng 104.680 0,00% 02/02/2021
Kim Ly Huyền Thành viên Ban kiểm soát 100.000 0,00% 30/06/2020
Nguyễn Thành Long Phó Tổng giám đốc 92.050 0,00% 25/01/2021
Trịnh Thị Thanh Hằng Thành viên Ban kiểm soát 53.540 0,00% 30/06/2020
Nguyễn Thị Mai Trinh Trưởng ban kiểm soát 50.002 0,00% 15/12/2020
Vũ Hồng Cao Thành viên Ban kiểm soát 38.780 0,00% 15/12/2020
Trịnh Thị Hải Yến --- 200 0,00% 31/12/2019
Nguyễn Thị Thanh Nhàn --- 1 0,00% 15/01/2021