• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.465,30 +22,51/+1,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.465,30   +22,51/+1,56%  |   HNX-INDEX   411,80   +2,49/+0,61%  |   UPCOM-INDEX   109,67   +1,83/+1,70%  |   VN30   1.492,81   +10,26/+0,69%  |   HNX30   737,59   +16,22/+2,25%
20 Tháng Giêng 2022 9:00:16 CH - Mở cửa
CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (VPD : HOSE)
Cập nhật ngày 20/01/2022
3:05:03 CH
16,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,70 (-3,98%)
Tham chiếu
17,60
Mở cửa
16,50
Cao nhất
17,50
Thấp nhất
16,50
Khối lượng
22.100
KLTB 10 ngày
27.800
Cao nhất 52 tuần
20,15
Thấp nhất 52 tuần
13,05
17/01 VPD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hoàng Thế Bắc - HOSE
30/12 VPD: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ - HOSE
28/09 VPD: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty - HOSE
02/08 VPD: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020 - HOSE
29/07 VPD: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền - HOSE
27/07 VPD: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền - HOSE
23/07 VPD: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
19/07 VPD: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
21/05 VPD: Nhắc nhở chậm CBTT Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
17/05 VPD: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm thư ký kiêm người phụ trách quản trị công ty - HOSE
14/05 VPD: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ - HOSE
05/05 VPD: Quy chế hoạt động của BKS - HOSE
04/05 VPD: Thông báo về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS - HOSE
28/04 VPD: Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung - HOSE
28/04 VPD: Quy chế hoạt động của HĐQT - HOSE
28/04 VPD: Quy chế nội bộ về quản trị công ty - HOSE
26/04 VPD: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
05/04 VPD: Thông báo thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 4% bằng tiền - HOSE
24/03 VPD: Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
17/03 VPD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AVC  1.000 34,00 1,19%
BHA  1.000 13,40 -0,74%
BSA  3.000 16,00 0,00%
BTP  300 17,20 0,00%
CHP  13.000 22,30 1,36%
DNA  0 23,50 0,00%
DNC  0 61,00 0,00%
DNH  0 40,00 0,00%
DRL  500 65,00 0,00%
DTE  373.400 22,50 0,00%