• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.496,02 -0,03/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.496,02   -0,03/0,00%  |   HNX-INDEX   466,86   +6,03/+1,31%  |   UPCOM-INDEX   112,22   -0,45/-0,40%  |   VN30   1.523,57   -2,86/-0,19%  |   HNX30   821,95   +11,24/+1,39%
17 Tháng Giêng 2022 6:16:55 SA - Mở cửa
CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (VPD : HOSE)
Cập nhật ngày 14/01/2022
3:05:02 CH
17,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,05 (-0,29%)
Tham chiếu
17,05
Mở cửa
17,00
Cao nhất
17,00
Thấp nhất
16,80
Khối lượng
13.700
KLTB 10 ngày
34.640
Cao nhất 52 tuần
20,15
Thấp nhất 52 tuần
13,05
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
14/01/2022 -0,05/-0,29% 17,00 17,00 16,80 17,00 16,92 17,00 13.700
13/01/2022 +0,05/+0,29% 17,00 17,10 17,00 17,05 17,10 17,05 6.900
12/01/2022 -0,50/-2,86% 17,50 17,50 17,00 17,00 17,04 17,00 59.700
11/01/2022 -0,05/-0,28% 17,50 17,60 17,20 17,50 17,50 17,50 72.700
10/01/2022 +0,05/+0,29% 17,50 17,65 17,40 17,55 17,46 17,55 17.700
07/01/2022 -0,15/-0,85% 17,55 17,65 17,40 17,50 17,53 17,50 29.500
06/01/2022 -0,20/-1,12% 17,85 18,00 17,65 17,65 17,86 17,65 13.900
05/01/2022 +0,05/+0,28% 17,75 17,85 17,50 17,85 17,68 17,85 36.200
04/01/2022 +0,40/+2,30% 17,45 17,80 17,45 17,80 17,71 17,80 57.200
31/12/2021 -0,30/-1,69% 17,90 17,90 17,20 17,40 17,38 17,40 38.900
30/12/2021 +0,10/+0,57% 17,80 17,80 17,70 17,70 17,78 17,70 12.300
29/12/2021 -0,20/-1,12% 17,80 17,90 17,10 17,60 17,42 17,60 35.800
28/12/2021 +0,15/+0,85% 17,65 17,80 17,00 17,80 17,43 17,80 76.600
27/12/2021 -0,05/-0,28% 17,70 17,70 17,50 17,65 17,55 17,65 60.500
24/12/2021 +0,30/+1,72% 17,40 17,95 17,30 17,70 17,46 17,70 8.300
23/12/2021 -0,20/-1,14% 17,20 17,60 17,20 17,40 17,36 17,40 35.800
22/12/2021 -0,20/-1,12% 17,80 17,80 17,50 17,60 17,60 17,60 21.700
21/12/2021 +0,20/+1,14% 17,30 17,80 17,30 17,80 17,61 17,80 8.500
20/12/2021 -0,25/-1,40% 17,70 17,90 17,50 17,60 17,60 17,60 25.400
17/12/2021 -0,15/-0,83% 18,00 18,00 17,65 17,85 17,74 17,85 13.600