• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
24 Tháng Giêng 2022 4:35:09 SA - Mở cửa
CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (VPD : HOSE)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
16,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,80 (-4,73%)
Tham chiếu
16,90
Mở cửa
16,85
Cao nhất
17,00
Thấp nhất
16,10
Khối lượng
14.800
KLTB 10 ngày
26.330
Cao nhất 52 tuần
20,15
Thấp nhất 52 tuần
13,05
VPD - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
22/08/2019 Trần Văn Được Thành viên HĐQT Bán 5.200 Biểu đồ
13/08/2019 Trần Văn Được Thành viên HĐQT Đăng ký bán 5.200 Biểu đồ
25/12/2018 Phan Thế Chuyền --- Bán 36.650 Biểu đồ
28/11/2018 Phan Thế Chuyền --- Đăng ký bán 41.943 Biểu đồ
29/10/2018 Trần Thị Thu Thủy --- Mua 950.000 Biểu đồ
04/10/2018 Trần Thị Thu Thủy --- Đăng ký mua 950.000 Biểu đồ
26/09/2018 Phan Thế Chuyền --- Mua 38.330 Biểu đồ
31/08/2018 Phan Thế Chuyền --- Đăng ký mua 50.000 Biểu đồ
21/02/2018 CTCP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc --- Mua 4.930.000 Biểu đồ
22/01/2018 CTCP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc --- Đăng ký mua 5.000.000 Biểu đồ
15/12/2017 Nguyễn Thanh Tùng Tổng giám đốc Mua 300.000 Biểu đồ
15/12/2017 Nguyễn Thanh Tùng Tổng giám đốc Đăng ký mua 300.000 Biểu đồ
31/01/2017 Nguyễn Thanh Tùng Tổng giám đốc Mua 0 Biểu đồ
03/01/2017 Nguyễn Thanh Tùng Tổng giám đốc Mua 11.500 Biểu đồ
03/01/2017 Nguyễn Thanh Tùng Tổng giám đốc Đăng ký mua 50.000 Biểu đồ
05/08/2016 Nguyễn Thị Tuyết Thành viên Ban kiểm soát Mua 0 Biểu đồ
05/08/2016 Khuất Quang Mậu --- Bán 0 Biểu đồ
08/07/2016 Khuất Quang Mậu --- Đăng ký bán 50.000 Biểu đồ
08/07/2016 Nguyễn Thị Tuyết Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký mua 50.000 Biểu đồ
15/06/2016 Khuất Quang Mậu --- Bán 50.000 Biểu đồ