• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.293,60 +16,53/+1,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:06:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.293,60   +16,53/+1,29%  |   HNX-INDEX   310,97   +4,72/+1,54%  |   UPCOM-INDEX   86,14   +1,18/+1,39%  |   VN30   1.427,55   +20,05/+1,42%  |   HNX30   494,31   +11,82/+2,45%
29 Tháng Bảy 2021 10:53:42 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI : HOSE)
Cập nhật ngày 29/07/2021
3:06:15 CH
36,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,80 (+2,24%)
Tham chiếu
35,70
Mở cửa
35,80
Cao nhất
36,50
Thấp nhất
35,20
Khối lượng
367.800
KLTB 10 ngày
810.980
Cao nhất 52 tuần
42,55
Thấp nhất 52 tuần
32,20
28/07 VPI: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
19/07 VPI: Bản trích lục Nghị quyết HĐQT về việc bảo đảm nghĩa vụ cho công ty con tại tổ chức tín dụng - HOSE
16/07 VPI: Thông báo về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài - HOSE
15/07 VPI: Thông báo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 - HOSE
12/07 VPI: Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin - HOSE
04/07 Đối diện Covid 19 - Loạt ông lớn bất động sản vẫn 'ăn nên làm ra' - Vietnam Finance
02/07 VPI: Đầu tư Văn Phú - Invest lên kế hoạch thoái vốn công ty vừa mua - VietNam Finance
01/07 VPI: Bản trích lục Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Thực phẩm Hà Nội - HOSE
30/06 VPI: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
30/06 VPI: Thông báo về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng - HOSE
30/06 VPI: ĐHĐCĐ Văn Phú – Invest: Kế hoạch doanh thu năm nay tăng 43% so với năm trước - Người đồng hành
25/06 VPI: Thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Thực phẩm Hà Nội - HOSE
25/06 VPI: Thông báo về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng - HOSE
23/06 VPI: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21 - HOSE
17/06 VPI: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
16/06 VPI: Bản Trích lục Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc - HOSE
09/06 VPI: Bản trích lục Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan - HOSE
08/06 VPI: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 - HOSE
03/06 VPI: Thông báo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HOSE
27/05 VPI: Bản trích lục Nghị quyết HĐQT về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
API  14.000 17,00 0,00%
CKG  1.031.600 16,95 0,89%
CRE  1.513.300 50,50 2,02%
DTI  0 8,50 0,00%
DXS  819.100 25,80 -0,77%
FIR  192.200 35,60 0,85%
FLC  8.508.200 11,00 0,92%
HD8  3.300 8,50 -3,41%
HRB  0 23,00 0,00%
KHG  904.400 16,10 -1,83%