• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
18 Tháng Chín 2021 1:35:41 SA - Mở cửa
CTCP Vincom Retail (VRE : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
29,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,80 (-2,67%)
Tham chiếu
30,00
Mở cửa
30,20
Cao nhất
30,45
Thấp nhất
29,20
Khối lượng
11.870.000
KLTB 10 ngày
6.070.930
Cao nhất 52 tuần
38,30
Thấp nhất 52 tuần
25,05
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 29,98%
Sở hữu khác 70,02%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Kinh Doanh Thương Mại SADO --- 943.219.292 40,50% 23/04/2021
Tập đoàn Vingroup - CTCP --- 427.715.101 18,37% 30/06/2021
CTCP Vincom Retail --- 56.500.000 2,43% 19/12/2019
Nguyễn Trường Thịnh --- 5.000 0,00% 20/11/2019