• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.423,02 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:05:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.423,02   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   405,18   +0,81/+0,20%  |   UPCOM-INDEX   102,84   +0,17/+0,16%  |   VN30   1.516,46   0,00/0,00%  |   HNX30   643,44   +3,39/+0,53%
28 Tháng Mười 2021 9:13:53 SA - Mở cửa
CTCP Container phía Nam (VSG : UPCOM)
Cập nhật ngày 28/10/2021
9:04:59 SA
4,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
4,60
Mở cửa
4,60
Cao nhất
4,60
Thấp nhất
4,60
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
17.850
Cao nhất 52 tuần
4,70
Thấp nhất 52 tuần
1,30
15/10 VSG: Công bố thông tin Đơn xin từ nhiệm - HNX
05/08 VSG: Thông báo về việc thay đổi lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM - HNX
01/08 VSG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
30/07 VSG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
27/07 VSG: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM - HNX
24/07 VSG: Thay đổi nhân sự - HNX
02/06 VSG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
02/06 VSG: Thay đổi nhân sự - HNX
10/05 VSG: Thay đổi nhân sự - HNX
10/05 VSG: Thay đổi nhân sự - HNX
05/05 VSG: Thay đổi nhân sự - HNX
05/05 VSG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
05/05 VSG: Công ty Cổ phần Container Phía Nam công bố Quy chế hoạt động của BKS - HNX
05/05 VSG: Công ty Cổ phần Container Phía Nam công bố thông tin Điều lệ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua - HNX
04/05 VSG: Công ty Cổ phần Container Phía Nam công bố Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị - HNX
04/05 VSG: Công ty Cổ phần Container Phía Nam công bố Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - HNX
22/04 VSG: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
09/04 VSG: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
09/04 VSG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
16/03 VSG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACV  0 85,60 0,00%
ASG  0 29,20 0,00%
BLN  0 9,00 0,00%
BSG  300 9,00 -2,17%
BXT  0 10,60 0,00%
CAG  1.100 24,90 0,40%
CIA  0 15,70 0,00%
CLL  0 35,35 0,00%
CXH  0 7,00 0,00%
DL1  256.300 11,60 -1,69%