• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
24 Tháng Giêng 2022 5:01:50 SA - Mở cửa
CTCP Năng lượng và Môi trường VICEM (VTV : HNX)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
8,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
8,00
Mở cửa
8,10
Cao nhất
8,30
Thấp nhất
8,00
Khối lượng
80.100
KLTB 10 ngày
178.370
Cao nhất 52 tuần
11,00
Thấp nhất 52 tuần
5,10
18/11 VTV: CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 1.400.086 CP - HNX
03/11 VTV: CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1.400.086 CP - HNX
25/10 VTV: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
31/08 VTV: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
31/08 VTV: Đính chính thông tin tại QĐ vv Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM - Đoàn Vận tải - HNX
27/08 VTV: Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM-Đoàn Vận tải - HNX
09/08 VTV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
04/08 VTV: Thay đổi nhân sự - HNX
02/08 VTV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
22/07 VTV: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
15/07 VTV: Ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
15/07 VTV: Thay đổi nhân sự - HNX
05/07 VTV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
28/06 VTV: Thông tin ứng cử viên Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị - HNX
16/06 VTV: Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2021 - HNX
27/05 VTV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
29/04 VTV: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HNX
23/04 VTV: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
23/04 VTV: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
05/04 VTV: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACC  161.200 22,50 0,22%
ACE  4.700 35,90 0,00%
ADP  1.100 25,50 0,00%
BCC  393.200 19,80 1,54%
BDT  100 44,00 12,53%
BHC  1.000 4,10 -8,89%
BIG  18.100 25,20 -14,86%
BMP  58.000 57,60 -1,03%
BT6  3.200 7,80 2,63%
BTD  2.000 35,50 -1,93%