• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.185,48 -3,40/-0,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.185,48   -3,40/-0,29%  |   HNX-INDEX   275,93   -1,25/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   87,10   +0,40/+0,46%  |   VN30   1.235,47   -5,11/-0,41%  |   HNX30   486,83   -5,80/-1,18%
26 Tháng Sáu 2022 3:47:58 SA - Mở cửa
CTCP Năng lượng và Môi trường VICEM (VTV : HNX)
Cập nhật ngày 24/06/2022
3:05:01 CH
4,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-2,00%)
Tham chiếu
5,00
Mở cửa
5,00
Cao nhất
5,10
Thấp nhất
4,80
Khối lượng
33.400
KLTB 10 ngày
73.320
Cao nhất 52 tuần
11,00
Thấp nhất 52 tuần
4,70
07/06 VTV: Thay đổi nhân sự - HNX
27/04 VTV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
25/04 VTV: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
05/04 VTV: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
04/04 VTV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
18/03 VTV: Trần Tuấn Đạt không còn là cổ đông lớn - HNX
15/03 VTV: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
28/02 VTV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
22/02 VTV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
21/02 VTV: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
08/02 VTV: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
24/01 VTV: Báo cáo tài chính quý 4/2021 - HNX
18/11 VTV: CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 1.400.086 CP - HNX
03/11 VTV: CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1.400.086 CP - HNX
25/10 VTV: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
31/08 VTV: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
31/08 VTV: Đính chính thông tin tại QĐ vv Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM - Đoàn Vận tải - HNX
27/08 VTV: Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Năng lượng và Môi trường VICEM-Đoàn Vận tải - HNX
09/08 VTV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
04/08 VTV: Thay đổi nhân sự - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACC  52.900 13,40 3,08%
ACE  200 40,00 0,00%
ADP  0 20,10 0,00%
BCC  422.000 14,20 -2,74%
BDT  0 38,50 0,00%
BHC  2.000 3,00 0,00%
BIG  45.500 16,60 -2,92%
BT6  6.600 4,90 -2,00%
BTD  4.600 29,50 -0,67%
BTN  33.800 3,30 3,13%