• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
01 Tháng Bảy 2022 6:26:23 CH - Mở cửa
CTCP Năng lượng và Môi trường VICEM (VTV : HNX)
Cập nhật ngày 01/07/2022
3:05:02 CH
5,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-1,96%)
Tham chiếu
5,10
Mở cửa
5,10
Cao nhất
5,10
Thấp nhất
4,80
Khối lượng
31.200
KLTB 10 ngày
45.090
Cao nhất 52 tuần
11,00
Thấp nhất 52 tuần
4,70
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Chảng
Thành viên HĐQT Trần Khắc Mạnh
Thành viên HĐQT Phạm Văn Phương
Thành viên HĐQT Trần Đình Dũng
Thành viên HĐQT Hoàng Vũ Thắng
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Thị Thu Hà
Thành viên Ban kiểm soát Mai Thanh Hải
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thị Kim Oanh
Tổng giám đốc Trần Khắc Mạnh
Phó Tổng giám đốc Trịnh Công Giang
Kế toán trưởng Trịnh Thị Hồng
Đại diện công bố thông tin Trịnh Thị Hồng