• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,10 +15,28/+1,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,10   +15,28/+1,27%  |   HNX-INDEX   283,87   +3,45/+1,23%  |   UPCOM-INDEX   89,01   +0,87/+0,99%  |   VN30   1.273,41   +16,74/+1,33%  |   HNX30   505,86   +8,26/+1,66%
29 Tháng Sáu 2022 2:05:35 SA - Mở cửa
CTCP Năng lượng và Môi trường VICEM (VTV : HNX)
Cập nhật ngày 28/06/2022
3:05:03 CH
5,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+1,96%)
Tham chiếu
5,10
Mở cửa
5,00
Cao nhất
5,20
Thấp nhất
5,00
Khối lượng
39.100
KLTB 10 ngày
51.510
Cao nhất 52 tuần
11,00
Thấp nhất 52 tuần
4,70
VTV - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
15/03/2022 Trần Tuấn Đạt --- Bán 500.000 Biểu đồ
11/11/2021 CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội --- Bán 1.400.086 Biểu đồ
04/11/2021 CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội --- Đăng ký bán 1.400.086 Biểu đồ
27/06/2017 Lê Sỹ Thọ --- Bán 5.466 Biểu đồ
26/06/2017 Lê Sỹ Thọ --- Đăng ký bán 5.400 Biểu đồ
20/11/2014 CTCP Đá Đồng Giao --- Bán 1.289.000 Biểu đồ
01/06/2012 Lê Đình Ứng --- Bán 0 Biểu đồ
04/05/2012 Lê Đình Ứng --- Đăng ký bán 20.000 Biểu đồ
03/05/2012 Lê Đình Ứng --- Bán 20.000 Biểu đồ
20/02/2012 CTCP Đá Đồng Giao --- Mua 0 Biểu đồ
20/02/2012 CTCP Đá Đồng Giao --- Bán 0 Biểu đồ
23/01/2012 CTCP Đá Đồng Giao --- Đăng ký mua 1.289.000 Biểu đồ
23/01/2012 CTCP Đá Đồng Giao --- Đăng ký bán 1.289.000 Biểu đồ
20/04/2011 Huỳnh Trung Hiếu --- Mua 56.900 Biểu đồ
20/04/2011 Huỳnh Trung Hiếu --- Mua 0 Biểu đồ
23/03/2011 Huỳnh Trung Hiếu --- Đăng ký mua 100.000 Biểu đồ
08/11/2010 Nguyễn Thị Thúy Mai --- Mua quyền mua 0 Biểu đồ
11/10/2010 Nguyễn Thị Thúy Mai --- Đăng ký mua quyền mua 83.804 Biểu đồ
13/09/2010 Nguyễn Thị Thúy Mai --- Bán quyền mua 23.913 Biểu đồ
01/09/2010 CTCP Đá Đồng Giao --- Bán 0 Biểu đồ