• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,71   -0,93/-0,07%  |   HNX-INDEX   307,02   -1,00/-0,32%  |   UPCOM-INDEX   94,11   -0,47/-0,50%  |   VN30   1.282,51   -1,04/-0,08%  |   HNX30   545,73   +1,66/+0,31%
21 Tháng Năm 2022 5:47:49 SA - Mở cửa
CTCP Năng lượng và Môi trường VICEM (VTV : HNX)
Cập nhật ngày 20/05/2022
3:05:03 CH
6,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-1,54%)
Tham chiếu
6,50
Mở cửa
6,40
Cao nhất
6,50
Thấp nhất
6,30
Khối lượng
75.400
KLTB 10 ngày
46.190
Cao nhất 52 tuần
11,00
Thấp nhất 52 tuần
5,80
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 62,95%
Sở hữu nước ngoài 0,52%
Sở hữu khác 36,53%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam --- 19.641.721 62,95% 31/12/2021
Trần Tuấn Đạt --- 1.526.966 4,89% 18/03/2022
Công ty TNHH Long Sơn --- 643.197 2,06% 31/12/2021
Đỗ Thị Lan --- 285.300 0,91% 31/12/2021
Huỳnh Trung Hiếu --- 161.600 0,52% 31/12/2020
Công ty TNHH Tiến Hưng --- 104.000 0,33% 31/12/2019
Trịnh Công Loan --- 28.700 0,09% 31/12/2021
Trịnh Công Giang Phó Tổng giám đốc 2.000 0,01% 31/12/2021