• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,83 -24,84/-1,92%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,83   -24,84/-1,92%  |   HNX-INDEX   301,77   -4,20/-1,37%  |   UPCOM-INDEX   84,37   -1,20/-1,40%  |   VN30   1.401,53   -26,95/-1,89%  |   HNX30   470,18   -8,17/-1,71%
25 Tháng Bảy 2021 9:43:29 CH - Mở cửa
CTCP Chứng khoán Phố Wall (WSS : HNX)
Cập nhật ngày 23/07/2021
3:02:10 CH
7,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-2,78%)
Tham chiếu
7,20
Mở cửa
7,20
Cao nhất
7,20
Thấp nhất
6,80
Khối lượng
83.400
KLTB 10 ngày
87.080
Cao nhất 52 tuần
10,60
Thấp nhất 52 tuần
1,80
21/07 WSS: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
30/04 ĐHĐCĐ CTCK Phố Wall 2021: Thông qua kế hoạch tăng 28% tổng doanh thu - Diễn đàn doanh nghiệp
29/04 WSS: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
22/04 WSS: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
13/04 WSS: Thông báo về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo - HNX
12/04 WSS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
07/04 WSS: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 - HNX
22/03 WSS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
16/03 WSS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HNX
15/03 WSS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HNX
25/01 WSS: Báo cáo tài chính quý 4/2020 - HNX
21/01 WSS: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 - HNX
21/10 WSS: Báo cáo tài chính quý 3/2020 - HNX
11/09 WSS: Lê Thị Hồng Hải - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 50.000 CP - HNX
28/08 WSS: Lê Thị Hồng Hải - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 50.000 CP - HNX
19/08 WSS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 - HNX
29/07 WSS: Báo cáo tài chính quý 2/2020 - HNX
28/07 WSS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020 - HNX
19/05 WSS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
11/05 WSS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAS  1.211.700 11,90 -2,46%
AGR  1.635.400 12,20 -2,40%
APG  1.166.900 9,48 -2,37%
APS  1.292.700 11,10 2,78%
ART  2.374.900 8,30 -4,60%
BMS  36.000 12,70 -1,55%
BSI  1.162.500 20,40 -0,97%
BVS  800.100 26,50 -2,57%
CSI  0 13,10 0,00%
CTS  1.900.900 20,20 -0,98%