• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.389,24   +4,47/+0,32%  |   HNX-INDEX   391,21   +2,75/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   100,36   +0,59/+0,59%  |   VN30   1.488,71   -0,55/-0,04%  |   HNX30   610,81   +3,84/+0,63%
24 Tháng Mười 2021 3:57:09 CH - Mở cửa
Điều khoản sử dụng

Stockbiz là một website cung cấp thông tin, dữ liệu về thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thỏa thuận sử dụng (và được gọi là “TOS”) là các thỏa thuận mang tính pháp lý ràng buộc giữa Stockbiz với bạn, người đăng ký vào Stockbiz hoặc Stockbiz.vn về việc truy cập và sử dụng bất kỳ dịch vụ, tính năng, nội dung hoặc ứng dụng nào được giới thiệu trên Ứng dụng Stockbiz hoặc Stockbiz.vn.

Việc đăng ký thành viên và sử dụng các dịch vụ của Stockbiz đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản được đăng tải trong TOS này. Tại từng thời điểm, để phù hợp với xu hướng phát triển chung và phù hợp với luật pháp, chúng tôi có thể tiếp tục cập nhật các điều khoản trong TOS. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các điều khoản đã được cập nhật có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với TOS đã được cập nhật. Chúng tôi khuyến khích bạn tham khảo TOS thường xuyên và tuân thủ các điều khoản để sử dụng dịch vụ của chúng tôi một cách hiệu quả nhất.


1. Sử dụng và chấm dứt sử dụng

Stockbiz sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc gián đoạn, ngừng hoạt động, việc mất hoặc sai lệch dữ liệu từ những hành động tấn công từ cá nhân hay tổ chức nào khác cũng như bất kỳ sự cố nào về mặt kỹ thuật trong khi cung cấp dịch vụ. Stockbiz cũng không chịu trách nhiệm về việc mất, tổn hại, bao gồm cả sự xâm phạm cá nhân từ việc sử dụng ứng dụng Stockbiz và website, hoặc bất kỳ nội dung nào được đăng tải trên website và ứng dụng Stockbiz hoặc bất kỳ sự tương tác nào giữa các thành viên cả trong và ngoài ứng dụng Stockbiz và website.

Stockbiz có thể chấm dứt tư cách thành viên của bạn ngay lập tức nếu phát hiện bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong TOS này mà không cần phải thông báo trước. Bạn cũng có thể chấm dứt tư cách thành viên của mình với bất kỳ lý do nào bằng cách email yêu cầu đến contact@stockbiz.vn.


2. Quyền sở hữu trí tuệ

Stockbiz là sản phẩm của Stockbiz Investment Ltd. và đã được pháp luật bảo hộ. Bạn không được phép đăng tải, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bất cứ thành phần, hình thức nào của hệ thống Stockbiz trừ khi bạn nhận được văn bản chính thức của chúng tôi.

Khi đã là thành viên, bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc liên lạc nào khác và thông tin được bạn cung cấp cho chúng tôi có liên quan tới Stockbiz và/hoặc dịch vụ của Stockbiz một cách hoàn toàn miễn phí.


3. Thái độ và hành vi ứng xử của thành viên

Bằng việc nhấn vào nút “Đồng ý” hoặc "OK" khi đăng ký thành viên, bạn đã khẳng định rằng:
     •  Bạn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với các thông tin và hoạt động của mình tại Stockbiz;
     •  Không đăng tải hay bình luận về các vấn đề chính trị, tôn giáo, sắc tộc vi phạm pháp luật.
     •  Không đăng tải hay trao đổi các thông tin liên quan tới chính sách của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam vi phạm pháp luật.
     •  Không lợi dụng Stockbiz để tiếp tay cho các hành động vi phạm pháp luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
     •  Không truyền bá các nội dung văn hoá phẩm bạo lực, đồi trụy, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
     •  Chỉ sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại.
     •  Bạn sẽ không sử dụng các dịch vụ của chúng tôi vào các hoạt động phi pháp.
     •  Không cố gắng truy nhập bất hợp pháp đến dịch vụ, thu thập các thông tin hoặc tài liệu, các tài khoản của thành viên khác. Không gây cản trở hoặc phá rối dịch vụ.
 

Bạn đồng ý rằng sẽ KHÔNG tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát dưới bất kỳ hình thức nào:

     •  Những thông tin về bản quyền, các nhãn hiệu, tên gọi độc quyền và các nội dung khác được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ vào mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản của người giữ bản quyền.
     •  Bất kỳ thông tin bất hợp pháp, nguy hại, đe dọa, lạm dụng, sách nhiễu, có hại, phỉ báng, khiếm nhã, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, lăng mạ, giả mạo cá nhân hoặc tổ chức khác, thù hận, kích động, phân biệt chủng tộc, dân tộc… gây khó chịu hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội thuộc bất kỳ loại nào, bao gồm cả việc truyền bá hay khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ quy định nào của luật pháp địa phương, quốc gia hay nước ngoài.
     •  Các thông tin dẫn đến việc truyền bá hoặc khuyến khích các hành vi trái luật pháp.
     •  Các tài liệu quảng cáo, khuyến mại, "thư linh tinh", "thư rác", "thư gửi hàng loạt"… và các thông tin khác mà thành viên không mong muốn hoặc không cho phép vì mục đích thương mại.
     •  Các thông tin sai và lệch lạc.
     •  Thông tin hoặc phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, Trojan, các đoạn mã máy tính, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng, phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông.
 

4. Nội dung trao đổi trên Stockbiz

Bạn hiểu và xác nhận rằng tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, thư hoặc các tài liệu khác (sau đây được gọi là "nội dung"), cho dù được sử dụng công khai trên Stockbiz hoặc được gửi riêng giữa các thành viên, là hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của người tạo ra nội dung đó. Điều này có nghĩa là bạn, chứ không phải Stockbiz, phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ nội dung mà bạn đăng tải, công bố, hoặc truyền qua ứng dụng Stockbiz. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm soát hoặc theo dõi nội dung được các thành viên đăng, vì vậy, không thể và không bảo đảm về tính chính xác, nguyên vẹn, chất lượng hoặc vấn đề bản quyền của nội dung đó.

Bạn đồng ý rằng Stockbiz không có quyền điều khiển các nội dung, tuy nhiên chúng tôi có quyền xóa hoặc sửa các nội dung do bạn gửi lên nếu chúng đi ngược lại các điều khoản trong TOS, hoặc đi ngược lại với thuần phong mỹ tục, pháp luật và văn hóa Việt Nam, hoặc có nội dung nhằm lăng mạ, sỉ nhục, phỉ báng, bêu xấu, mạt sát, gây hấn, kích động, chia rẽ, bài xích các thành viên khác, hoặc vi phạm bản quyền và các nội dung khác chúng tôi thấy không phù hợp mà không cần phải giải thích lý do.

Bạn hiểu và xác nhận rằng những thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm tính riêng tư cá nhân, vi phạm thuần phong mỹ tục sẽ ngay lập tức làm bạn mất quyền thành viên Stockbiz và có thể bị truy tố trước pháp luật. Bạn đồng ý rằng Stockbiz sẽ không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về cách hành xử của thành viên.

Bằng việc đăng tải thông tin, bạn đã cho phép chúng tôi quyền để sử dụng, tái bản, sửa đổi, điều chỉnh, đăng, dịch, tạo các tác phẩm dựa trên nội dung đó, phân phát, thực hiện, trưng bày và quảng bá nội dung đó trên phạm vi toàn thế giới và/hoặc kết hợp nội dung đó với các tác phẩm khác dưới bất kỳ hình thức, phương tiện truyền thông, hoặc kỹ thuật nào hiện đã được biết tới hoặc sẽ được phát triển sau này mà không phải trả tiền bản quyền, có thể sử dụng vĩnh viễn, chuyển nhượng và chuyển giao hoàn toàn cho người khác.


5. Thông báo vi phạm TOS

Stockbiz mong muốn trở thành sân chơi trực tuyến văn hóa, bổ ích, công bằng và hợp pháp. Vì vậy, nếu bạn phát hiện bất cứ hành vi hoặc nội dung nào vi phạm các thỏa thuận trên, vui lòng thông báo cho chúng tôi qua email đến contact@stockbiz.vn.

Nếu có khiếu nại về nội dung bị xem là vi phạm, vui lòng gửi email giải trình cho contact@stockbiz.vn.


6. Chấm dứt dịch vụ

Chúng tôi có quyền đơn phương xóa, ngừng hoặc hạn chế việc sử dụng các nội dung do thành viên đăng tải vi phạm các điều khoản trong TOS hoặc trái với các quy định của Stockbiz. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về những thông tin do thành viên đăng tải, bao gồm nhưng không giới hạn đối với tính xác thực của thông tin cũng như chúng tôi không kiểm soát cách hành xử trong cũng như ngoài Ứng dụng hoặc website của thành viên.


7. Miễn trừ

Stockbiz sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại, những hậu quả nảy sinh trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên từ việc truy cập hay ngoài việc truy cập được tới Ứng dụng hoặc website này hoặc các trang liên kết. Stockbiz và các tổ chức liên quan không phải chịu trách nhiệm đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản lệ phí pháp lý hợp lý, của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng dịch vụ, từ nội dung mà bạn gửi, đăng, truyền tải hoặc cung cấp trên Ứng dụng hoặc website, việc bạn vi phạm TOS, việc bạn vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ người nào khác, hoặc việc bạn vi phạm luật pháp hiện hành.


8. Thông tin chung

TOS này cùng với Quy định quyền riêng tư được coi là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Stockbiz về việc bạn sử dụng dịch vụ do Stockbiz cung cấp. Việc Stockbiz không thể thực hiện hoặc thi hành bất kỳ quyền hạn hoặc điều khoản nào được quy định trong TOS sẽ không được coi là từ bỏ cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý đối với quyền hoặc điều khoản đó tại bất kỳ thời điểm nào sau đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của TOS bị vô hiệu thì các điều khoản khác của TOS vẫn sẽ có đầy đủ giá trị và hiệu lực.


9. Bản quyền và các thông tin về bản quyền

Bản quyền © 2011 thuộc Stockbiz Investment Ltd. - Giữ toàn quyền.